För boende‎ > ‎

Andrahandsuthyrning

Det ligger i varje bostadsrättsföreningens intresse att så många som möjligt av bostads-rättsinnehavarna verkligen bor i sina lägenheter och är aktiva och ansvarsfulla medlemmar i föreningen. Det är en viktig förutsättning för en väl fungerande bostadsrättsförening. 

En omfattande andrahandsuthyrning i en bostadsrättsförening medför flera problem; anonymiteten ökar, en hyresgäst har i allmänhet mycket litet eller inget intresse för föreningen, det är svårt att engagera medlemmar som inte bor i huset etc. Styrelsen har därför en restriktiv policy till andrahandsuthyrning. Styrelsen tillämpar hyresnämndens normer vid sin bedömning av andrahandsuthyrningar. I princip innebär detta maximalt två års andrahandsuthyrning. 

Skäl för uthyrning

  • Ålder eller sjukdom.
  • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort.
  • Särskilda familjeförhållanden, exempelvis om man ska provsambo.
  • Andra beaktansvärda skäl. Ex. Vård av en nära anhörig.

Styrelsens samtycke

För att hyra ut i andra hand måste du ha styrelsens samtycke och ansökan ska vara skriftlig. På ansökan ska det tydligt framgå varför lägenheten ska hyras ut, till vem den ska hyras ut och hur lång tid den ska hyras ut. Styrelsen lämnar vanligtvis besked skriftligen. 
 
Föreningen ger i regel sitt samtycke 6 månader åt gången under två år totalt. Men i särskilda fall kan styrelsen ge godkännande till ett ytterligare år. Om man provsambor får man dock hyra ut i andrahand max ett år totalt. Tillstånd för andrahandsuthyrning brukar ges för 6 månader i taget. Tillståndet gäller endast en viss bestämd hyresgäst. Vill Du hyra ut till någon annan under perioden krävs ett nytt tillstånd.

OBS! Hyr du ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp dig för utflyttning. Du kan också komma att avhysas och få lägenheten tvångsförsåld. 

Vänligen kontakta styrelsen för ytterligare frågor!

 
Comments